Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów FOODEX Japan w terminie 10-13 marca 2020 r. w Tokio w Japonii (3/2020/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów FOODEX Japan w terminie 10-13 marca 2020 r. w Tokio w Japonii (3/2020/C)

Oferty można składać do dnia 03.02.2020 r., do godz. 10:00.

Numer identyfikacyjny postępowania: d1eb89a2-5e9a-46bb-9303-c4496c641ae1 strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 21.01.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 21.01.2020 r.

Załączniki nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 21.01.2020 r.

Załącznik do SOPZ nr 1 - Plan Hali - opublikowano 21.01.2020 r.

  Klucz publiczny  Uwaga! Klucz publiczny (rozszerzenie .asc) jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 04.02.2020 r.

Wynik postępowania

Wynik postępowania - opublikowano 06.02.2020 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Galewska
Data wprowadzenia infromacji:
2020-01-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-06 13:03:42
Data i godzina publikacji:
2020-01-21 08:16:50

Menu Zamówienia publiczne