Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE (IGW) 2020 w terminie 17-26 stycznia 2020 r. w Berlinie w Niemczech (1302/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE (IGW) 2020 w terminie 17-26 stycznia 2020 r. w Berlinie w Niemczech (1302/2019/C)

Oferty można składać do dnia 09.12.2019 r., do godz. 10:00.

Numer identyfikacyjny postępowania: e33ea793-de5a-45e5-9bde-7e5356fb692b  strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 22.11.2019 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 22.11.2019 r.

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 22.11.2019 r.

Załącznik nr 2 do SOPZ - Plan podziału stoiska - opublikowano 22.11.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 22.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 10.12.2019 r.

 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 10.12.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 20.12.2019 r.

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-11-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-12-20 12:21:08
Data i godzina publikacji:
2019-11-22 10:23:20

Menu Zamówienia publiczne