Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ISM Cologne w terminie 02-05 lutego 2020 r. w Kolonii w Niemczech (1339/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ISM Cologne w terminie 02-05 lutego 2020 r. w Kolonii w Niemczech (1339/2019/C)

Oferty można składać do dnia 11.12.2019 r., do godz. 10:00.

Numer identyfikacyjny postępowania: 5472620b-42b3-4738-ae9f-49ed9d045e4e strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 28.11.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 28.11.2019 r.

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 28.11.2019 r.

        Załącznik nr 5 - opublikowano 28.11.2019 r.:

      Identyfikator postępowania

       Klucz publiczny  Uwaga! Klucz publiczny (rozszerzenie .asc) jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 13.12.2019 r.

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 13.12.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 07.01.2019 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-11-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-07 12:40:43
Data i godzina publikacji:
2019-11-28 09:22:58

Menu Zamówienia publiczne