Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ISRAFOOD 2019 w dniach 26-28.11.2019 r. w Tel Awiwie, w Izraelu (1223/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ISRAFOOD 2019 w dniach 26-28.11.2019 r. w Tel Awiwie, w Izraelu (1223/2019/C)

Termin składania ofert: 18.10.2019 r. godz. 10:00

Numer identyfikacyjny postępowania: c7f939d3-f1e1-4597-bf95-328a70b40c17  strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 07.10.2019 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 07.10.2019 r.

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 07.10.2019 r.

Załącznik nr 2 do SOPZ - Plan podziału stoiska - opublikowano 07.10.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 07.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 18.10.2019 r.

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 18.10.2019 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 29.10.2019 r.

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-29 16:09:58
Data i godzina publikacji:
2019-10-07 14:38:01