Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Prodexpo 2019 w dniach 12-15.11.2019 r. w Mińsku na Białorusi (1225/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Prodexpo 2019 w dniach 12-15.11.2019 r. w Mińsku na Białorusi (1225/2019/C)

Oferty można skałdać do dnia 11.10.2019 r. do godz. 10:00

Identyfikator postępowania   df3d0845-487e-4fda-8bc7-c049382f76d1     strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 30.09.2019 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 30.09.2019 r.

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 30.09.2019 r.

Załącznik nr 2 do SOPZ - Plan podziału powierzchni wystawienniczej - opublikowano 30.09.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 30.09.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - opublikowano 08.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 14.10.2019 r.

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 14.10.2019 r.

 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 23.10.2019 r.

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-23 08:34:02
Data i godzina publikacji:
2019-09-30 09:48:32