Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Sial Interfood 2019 w dniach 13-16.11.2019 r. w Dżakarcie w Indonezji (1227/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Sial Interfood 2019 w dniach 13-16.11.2019 r. w Dżakarcie w Indonezji (1227/2019/C)

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 10:00

Numer identyfikacyjny postępowania: dc24a641-7ca4-42a2-8c21-940c4f83afd9  strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 01.10.2019 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami - opublikowano 01.10.2019 r.

Załącznik nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ  - opublikowano 01.10.2019 r.

Załącznik nr 2 do SOPZ - Plan podziału stoiska - opublikowano 01.10.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 01.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 16.10.2019 r.

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 16.10.2019 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 25.10.2019 r.

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-25 14:32:20
Data i godzina publikacji:
2019-10-01 10:22:25