Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji szkoleń dla minimum 480 uczestników w 16 miastach wojewódzkich (po jednym w każdym z województw), w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji szkoleń dla minimum 480 uczestników w 16 miastach wojewódzkich (po jednym w każdym z województw), w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 09.11.2017 r. (.pdf)

Istotne postanowienia umowy (IPU) - opublikowano 09.11.2017 r. (.pdf)

Szczegółowy opis przedmiotu - opublikowano 09.11.2017 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 09.11.2017 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 09.11.2017 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia - opublikowano 09.11.2017 r. (.doc)

Protokół zdawczo-odbiorczy - opublikowano 09.11.2017 (.pdf)

Wytyczne bezpieczeństwa informacji - opublikowano 09.11.2017 (.pdf)

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Paweł Kocon
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2017-11-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:54
Data i godzina publikacji:
2017-11-09 12:06:12

Menu Zamówienia publiczne