Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prezentacji oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, połączonych z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prezentacji oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, połączonych z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 10.08.2018 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 10.08..2018 r. (.pdf)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 10.08.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 10.08.2018 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 10.08.2018 r. (.docx)

Protokół odbioru - opublikowano 10.08.2018 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

   Wybór oferty - opublikowano 24.08.2018 r. (.pdf)

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dorota Głowacka
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-09-07 07:51:02
Data i godzina publikacji:
2018-08-10 11:08:54

Menu Zamówienia publiczne