Centrala KOWR – Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu dodatkowej opieki medycznej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu dodatkowej opieki medycznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Uwaga! Nastapiła zmiana terminu składania ofert. Oferty można składać do dnia 14.12.2017 r., do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe - opublikowano 01.12.2017 r. (pdf)

Załącznik nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 01.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - opublikowano 01.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 2.1 - Wykaz placówek medycznych - część I - opublikowano 01.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 2.2 - Wykaz placówek medycznych - część II - opublikowano 01.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 3.1 - Wykaz placówek medycznych - część I - opublikowano 01.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 3.2 - Wykaz placówek medycznych - część II - opublikowano 01.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - opublikowano 01.12.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia – opublikowano 01.12.2017 r. (.doc)

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

Zmiana zapytania ofertowego - opublikowano 07.12.2017 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

 Wyjaśnienie i zmiana zapytania ofertowego - opublikowano 12.12.2017 r. (.pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 20.12.2017 r. (.pdf)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 Informacja o udzieleniu zamówienia - opublikowano 13.02.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Zbrzeźny
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:54
Data i godzina publikacji:
2017-12-01 12:35:31

Menu Zamówienia publiczne