Centrala KOWR – zapytanie ofertowe na wykonanie pokazu kulinarnego oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie wydarzenia pn.: XXVI KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA POTATO POLAND NIDZICA 2019, w dniu 24.08.2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – zapytanie ofertowe na wykonanie pokazu kulinarnego oraz umożliwienia degustacji polskich produktów rolno-spożywczych, w tym przygotowania i podania posiłków w trakcie wydarzenia pn.: XXVI KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA POTATO POLAND NIDZICA 2019, w dniu 24.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Oferty można składać do dnia 19.08.2019 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe - opublikowano 14.08.2019 r. (.pdf)

Istotne postanowienia umowy - opublikowano 14.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 - opublikowano 14.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - opublikowano 14.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - opublikowano 14.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3 - opublikowano 14.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - opublikowano 14.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 4 - opublikowano 14.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - opublikowano 14.08.2019 r. (.pdf)

Wybór oferty


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 20.08.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-20 16:09:23
Data i godzina publikacji:
2019-08-14 15:28:15