Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zabudowy 192m2 stoiska podczas targów BIOFACH 2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zabudowy 192m2 stoiska podczas targów BIOFACH 2018

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) UWAGA! Nowy termin składania ofert do dnia: 17.01.2018 r. godz. 08:00

Ogłoszenie o zamówienu

 

 

Wybór oferty

 

 

Informacja o udzielonym zamówieniu 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Jarosław Robert Ołowski
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:54
Data i godzina publikacji:
2018-01-05 11:58:19

Menu Zamówienia publiczne