Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługę zabudowy stoiska KOWR podczas targów Alimentaria Mexico 2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługę zabudowy stoiska KOWR podczas targów Alimentaria Mexico 2018

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Termin składania ofert do dnia: 12.02.2018 r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu (zapytanie ofertowe) - opublikowano 07.02.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 07.02.2018 r. (.doc)

Oświadczenie wykonwacy - opublikowano 07.02.2018 r. (.doc)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikami - opublikowano 07.02.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 15.02.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Kwiecień
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:54
Data i godzina publikacji:
2018-02-07 14:27:21