Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 08 – 09.04.2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 08 – 09.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 28.03.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 28.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 28.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy - opublikowano 28.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - Wstępny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 28.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - Protokół odbioru - opublikowano 28.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych - opublikowano 28.03.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

  Informacja o wyborze oferty - opublikowano 03.04.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Urszula Krakowska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-03 12:49:41
Data i godzina publikacji:
2019-03-28 09:26:17