Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 11-12.12.2018 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 11-12.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

Formularz oferty wykonawcy - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

Wstępny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

Protokół odbioru - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze oferty - opublikowano 04.12.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Urszula Krakowska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-04 14:03:22
Data i godzina publikacji:
2018-11-30 14:51:37

Menu Zamówienia publiczne