Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 15-17.10.2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 15-17.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - Wstępny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - Protokół odbioru - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy umowy - opublikowano 02.10.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty - opublikowano 10.10.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Izabela Jaworowska-Jańczyk
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-02
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-10 14:44:58
Data i godzina publikacji:
2019-10-02 17:38:53