Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 23-24.10.2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 23-24.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - Wstępny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - Protokół odbioru - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy umowy - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Wybór oferty


 Wybór najkorzystniejszej oferty - opublikowano 17.10.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Kopcewicz
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-17 15:34:04
Data i godzina publikacji:
2019-10-04 15:16:45