Centrala KOWR - Zapytanie ofertowena usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 05-06.09.2019r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowena usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z obsługą narady szkoleniowej w terminie 05-06.09.2019r.

Termin składania ofert – 28.08.2019r. godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu


Zapytanie ofertowe - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)
Istotne postanowienia umowy - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr.1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr.2 - Formularz oferty wykonawcy - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr.3 - Wstepny harmonogram realizacji umowy - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr.4 - Protokół odbioru - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr.5 - Klauzula - strona umowy - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr.6 - Klauzula - osoba ktorej dane pozyskano od wykonawcy - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikownao 29.08.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Urszula Krakowska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-29 14:40:52
Data i godzina publikacji:
2019-08-23 14:16:15