Centrala - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zabudowy 300 m2 stoiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podczas targów SIAL CHINA 2018, które odbędą się w dniach 16-18 maja 2018 r. w Szanghaju - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zabudowy 300 m2 stoiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podczas targów SIAL CHINA 2018, które odbędą się w dniach 16-18 maja 2018 r. w Szanghaju

Oferty można składać do dnia 26.04.2018 r., do godz.10:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

 

SIWZ - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do IPU - Logotypy - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 5a do IPU - Polska Smakuje - księga wizualizacji znaku - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf) 

Załącznik nr 5b do IPU - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5c do IPU - Wytyczne dotyczące wyglądu panelu promocyjnego - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do IPU - Plan podziału stoiska - opublikowano 18.04.2018 r. (.Excel)

Załącznik nr 8 do IPU - Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 do IPU - Przykładowe projekty elementów zabudowy - opublikowano 18.04.2018 r. (.Excel)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Kalkulacja - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

 

Odpowiedź na wniosek Wykonawcy z dnia 25.04.2018 r. - opublikowano 25.04.2018 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.04.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 26.04.2018 r. (.doc)

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 27.04.2018 r.(.pdf)

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-27 17:14:25
Data i godzina publikacji:
2018-04-18 12:40:38

Menu Zamówienia publiczne