KOWR OT Bydgoszcz - usługi notarialne polegające na sporządzeniu oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu i prawa nabycia akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, będących włascicielami nieruchomości rolnych, których siedziba mieści siuę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz sporządzanie wypisów tych oświadczeń. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Bydgoszcz - usługi notarialne polegające na sporządzeniu oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu i prawa nabycia akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, będących włascicielami nieruchomości rolnych, których siedziba mieści siuę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz sporządzanie wypisów tych oświadczeń.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert - 22.02.2018 do godziny 12:00


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:54
Data i godzina publikacji:
2018-02-16 14:14:06

Menu Zamówienia publiczne