KOWR OT Poznań - stała i kompleksowa obsługa prawna KOWR OT Poznań - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - stała i kompleksowa obsługa prawna KOWR OT Poznań

Termin składania ofert: 10.12.2018 godz. 11:00, Termin otwarcia ofert: 10.12.2018 godz. 14:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

  załączniki nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ

  załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

  Identyfikator postępowania i klucz publiczny

pytania i odpowiedzi do SIWZ                                                                                                                                   

pytania i odpowiedzi do SIWZ

zestawienie złożonych ofert                                                                                                                                  

zestawienie złożonych ofert

informacja o unieważnieniu zamówienia w zakresie części 2, 4, 7                                                                                                                                   

 informacja o unieważnieniu zamówienia w zakresie części 2, 4, 7

informacja o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 2, 4, 7                                                                                                                           

 informacja o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 2, 4, 7

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                          

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o udzieleniu zamówienia                                                                                                                          

 informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1, 3, 5, 6, 8

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Jadiwga Zajączkowska
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-11 13:52:49
Data i godzina publikacji:
2018-11-23 14:11:45

Menu Zamówienia publiczne