KOWR OT Poznań - stała i kompleksowa obsługa prawna postępowanie nr POZ.WOP.260.96.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - stała i kompleksowa obsługa prawna postępowanie nr POZ.WOP.260.96.2018

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

  załączniki nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ

  załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

  Identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

Zestawienie złożonych ofert                                                                                                                                

zestawienie złożonych do postępowania ofert

informacja o wynikach postepowania                                                                                                                                

informacja o wyborze oferty w zakresie części 1 i 2 postępowania

informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 postepowania

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o zmianie umowy                                                                                                                                

ogłoszenie o zmianie umowy SWS

ogłoszenie o zmianie umowy M. Buchowiecka


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-29 09:41:39
Data i godzina publikacji:
2018-12-18 10:44:43

Menu Zamówienia publiczne