KOWR OT Poznań - Usługa ochrony mienia obiektów administracyjnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla KOWR OT Poznań w roku 2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Usługa ochrony mienia obiektów administracyjnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla KOWR OT Poznań w roku 2019

Termin składania ofert: 14.11.2018 godz. 10:00, Termin otwarcia ofert: 14.11.2018 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

  załączniki nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E do SIWZ

  załączniki nr 4A, 4B, 4C, 4D, 4E do SIWZ

  Identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Pytania i odpowiedzi                                                                                                                               

  pytania i odpowiedzi

 

 Zestawienie złożonych do postępowania ofert                                                                                                                                 

  zestawienie z otwarcia ofert

 

 Unieważnienie postępowania w zakresie cześci 2                                                                                                                             

  Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 Informacja o wyborze w zakresie części 1, 3, 4, 5                                                                                                                            

  Informacja o wyborze w zakresie części 1, 3, 4, 5

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                           

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-03 12:34:26
Data i godzina publikacji:
2018-10-30 09:48:32

Menu Zamówienia publiczne