KOWR OT Poznań - Usługa ochrony mienia obiektów administracyjnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu - postępowanie nr POZ.WOP.260.72.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Usługa ochrony mienia obiektów administracyjnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu - postępowanie nr POZ.WOP.260.72.2019

Termin składania ofert: 13.12.2019 godz.. 10:00, Termin otwarcia ofert: 13.12.2019 godz. 12:00

 

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ    

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 do SIWZ w formie edytowalnej 

   załączniki nr 3A - 3K do SIWZ

   załączniki nr 4A - 4K do SIWZ

  identyfikator postępowania i klucz publiczny

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                  

zestawienie z otwarcia ofert 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marek Garstka, Tomasz Bergander
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-17 13:13:14
Data i godzina publikacji:
2019-12-05 12:28:47