KOWR OT Poznań - Usługa ochrony mienia obiektów administracyjnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w roku 2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Usługa ochrony mienia obiektów administracyjnych oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w roku 2019

Termin składania ofert: 17.12.2018, godz. 10:00, Termin otwarcia ofert: 17.12.2018, godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załącznik nr 3 do SIWZ

 załącznik nr 4 do SIWZ

  Identyfikator postępowania i klucz publiczny

   http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki do SIWZ w forie edytowalnej

 Zestawienie złożonych do postępowania ofert                                                                                                                                 

zestawienie złożonych ofert

  

 Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                             

informacja o wynikach

 

 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia                                                                                                                           

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-07 09:59:45
Data i godzina publikacji:
2018-12-06 11:30:07

Menu Zamówienia publiczne