„Wykonanie czynności notarialnych polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.9.2017. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„Wykonanie czynności notarialnych polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.9.2017.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na „Wykonanie czynności notarialnych polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.9.2017.

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2017-10-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:54
Data i godzina publikacji:
2017-10-23 15:27:50