KOWR OT w Szczecinie: „Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie” - postępowanie nr SZC.WOP.260.28.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT w Szczecinie: „Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie” - postępowanie nr SZC.WOP.260.28.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Unieważnienie postępowania

Informacja o nieudzieleniu zamówienia publicznego

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-09 09:53:19
Data i godzina publikacji:
2019-08-05 14:12:46