KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.13.2020 Ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.13.2020 Ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

Termin składania ofert: 24.02.2020 godz. 10:00

Identyfikator postępowania: 17796dc1-f385-4f9a-8c8a-00247abdf877

 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-5 i 8 doSIWZ (Formularz ofertowy i pozostałe) w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy - załącznik

Załącznik nr 6 do SIWZ klucz publiczny - załącznik Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

informacja z otwarcia ofert - załącznik

powiadomienie o wyniku - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2020-02-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-03 14:36:18
Data i godzina publikacji:
2020-02-17 11:27:07