KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.45.2018 Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych przez użytkowników - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.45.2018 Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych przez użytkowników

Termin składania ofert: 11 lipca 2018 r. do godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - załącznik

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2 - załącznik

Modyfikacja treści ogłoszenia i umowy - załącznik

Powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Mróz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-10 14:55:16
Data i godzina publikacji:
2018-06-28 14:22:17

Menu Zamówienia publiczne