KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.88.2019 Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław WRO.WOP.260.88.2019 Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

Termin skladania ofert do dnia 03-01-2020r. do godz.13:00
Termin otwarcia ofert dnia 03-01-2020r. o godz.13:30

Informacja o udzieleniu zamowienia - załącznik 

Powiadomienie o wyniku postępowania - załącznik

Informacja z otwarcia ofert - załącznik

Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik 
Formularz ofertowy - załącznik 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-02-06 14:44:59
Data i godzina publikacji:
2019-12-23 14:56:12