KOWR OT Szczecin „Ochrona fizyczna obiektów budowlanych znajdujących w miejscowości Wardyń gm. Choszczno”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.34.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Szczecin „Ochrona fizyczna obiektów budowlanych znajdujących w miejscowości Wardyń gm. Choszczno”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.34.2018.

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 750 000,00 euro na wykonanie usługi pt.: „Ochrona fizyczna obiektów budowlanych znajdujących w miejscowości Wardyń gm. Choszczno”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.34.2018. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138g ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji do DUUE

Ogłoszenie o zamowieniu - instrukcja dla Wykonawcy

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-30 14:59:16
Data i godzina publikacji:
2018-10-10 09:01:50