OT Warszawa - Wykonanie usług ochrony - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Warszawa - Wykonanie usług ochrony

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843).
Zadanie zarejestrowano pod nr: WAR.WOP.260.21.2019.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż udzileił zamówienia na wykonanie 1 i 2 częsci zamówienia, w dniu 31 grudnia 2019r., Wykonawcy:

Konsorcjum firm:

Basma Security Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa;

Cerber Ochrona Sp. z o.o. (Członek konsorcjum), ul. Nowomiejska 49, 07-100 Liw;

Basma Securitu Guard Adam Mianecki i Maciej Wyszkowski Sp. j. (Członek konsorcjum), Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa.

Wartości zawartych umów:

Część 1: 502 105,68 PLN brutto,

Część 2: 242 217,48 PLN brutto. 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Beata Chlebowska - Klatt
Autor ostatniej zmiany:
Sławomir Kucharski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-03 13:46:24
Data i godzina publikacji:
2019-12-05 10:57:00