„PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH – LEKCJE ZDROWIA DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”. POSTĘPOWANIE UMIESZCZONE W REJESTRZE POD NR SZC.WOP.260.16.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH – LEKCJE ZDROWIA DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”. POSTĘPOWANIE UMIESZCZONE W REJESTRZE POD NR SZC.WOP.260.16.2018.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone na podstawie art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pt.: „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – lekcje zdrowia dla dzieci szkół podstawowych”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.16.2018.

Ogłoszenie o wszczeciu postępowania na podstawie art. 138o ustawy pzp

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-18 09:08:14
Data i godzina publikacji:
2018-04-27 10:54:27