OT KOWR Szczecin „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z etapem edukacyjnym dotyczącym żywności certyfikowanej, ekologicznej, korzyści ze stosowania takich produktów w kuchni ze szczególnym naciskiem na produkty ekologiczne w szkołach ponadpodstawowych”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.18.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z etapem edukacyjnym dotyczącym żywności certyfikowanej, ekologicznej, korzyści ze stosowania takich produktów w kuchni ze szczególnym naciskiem na produkty ekologiczne w szkołach ponadpodstawowych”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.18.2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy pzp na „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z etapem edukacyjnym dotyczącym żywności certyfikowanej, ekologicznej, korzyści ze stosowania takich produktów w kuchni ze szczególnym naciskiem na produkty ekologiczne w szkołach ponadpodstawowych”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.18.2018.

 

Ogłoszenie o wszczeciu postępowania na podstawie art. 138o ustawy pzp - instrukcja dla Wykonawcy

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia (wersja edytowalna)

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-10 11:46:26
Data i godzina publikacji:
2018-06-05 14:36:53

Menu Zamówienia publiczne