OT KOWR w Szczecinie - "Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów znajdujących się na nieruchomości położonej w miejscowości Buniewice”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.14.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie - "Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów znajdujących się na nieruchomości położonej w miejscowości Buniewice”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.14.2018.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pt.: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów znajdujących się na nieruchomości położonej w miejscowości Buniewice”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.14.2018. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 750 000,00 euro zgodnie z art. 138g ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji do DUUE

Ogłoszenie o zamówieniu - instrukcja dla Wykonawcy

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-29 15:11:13
Data i godzina publikacji:
2018-05-11 15:11:15

Menu Zamówienia publiczne