„Wykonanie czynności notarialnych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa na terenie powiatu gryfickiego, gryfińskiego i pyrzyckiego.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.6.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„Wykonanie czynności notarialnych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa na terenie powiatu gryfickiego, gryfińskiego i pyrzyckiego.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.6.2018

ogłoszenie o wszczęciu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) na „Wykonanie czynności notarialnych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa na terenie powiatu gryfickiego, gryfińskiego i pyrzyckiego.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.6.2018.

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-16 10:54:59
Data i godzina publikacji:
2018-02-06 12:02:10

Menu Zamówienia publiczne