„Wykonanie czynności notarialnych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.2.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„Wykonanie czynności notarialnych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie polegających na przyjęciu ofert w przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.2.2018

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe J

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza poniżej protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami zawierający informacje o których mowa w przywołanym artykule.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 12:37:55
Data i godzina publikacji:
2018-01-17 14:44:21