Dostęp do informacji publicznej spoza BIP - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dostęp do informacji publicznej spoza BIP

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznych, udostępniana jest na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Wniosek można przesłać:

  • listownie na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób wnioskujących
 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Rusek
Autor ostatniej zmiany:
Leonard Śliwiński
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-08 12:33:02
Data i godzina publikacji:
2019-07-05 15:24:24