Gromadzenie Informacji o infrastrukturze energetycznej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Gromadzenie Informacji o infrastrukturze energetycznej

Zgodnie z art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR informacje dotyczące infrastruktury energetycznej.

Dane dotyczące infrastruktury energetycznej opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w 2017 roku


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Robert Krzepkowski
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Pszczółkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-08-11 13:18:36
Data i godzina publikacji:
2017-07-12 13:20:13