Informacje dotyczące rynku biokomponentów - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Informacje dotyczące rynku biokomponentów

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYNKU BIOKOMPONENTÓW

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r., poz. 403, z późn. zm.) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest organem właściwym do przyjmowania sprawozdań kwartalnych składanych przez:
- wytwórców biokomponentów,
- podmioty sprowadzające,
- podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy.
Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), informacje zgromadzone przez KOWR podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane dotyczące wytwarzania biokomponentów

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

 

Dane dotyczące importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Mateusz Balcerowicz
Autor ostatniej zmiany:
Leszek Bochiński
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2023-03-15 11:01:32
Data i godzina publikacji:
2023-03-15 00:00:00