Petycja CEN.BKBI.WSWP.053.2.2018.GWA - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Petycja CEN.BKBI.WSWP.053.2.2018.GWA

dotycząca przekazania gminie Wiśniew działki nr 489 znajdującej się we wsi Myrcha, powiat siedlecki.

P E T Y C J A – CEN.BKBI.WSWP.053.2.2018.GWA

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI – 09 kwietnia 2018 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA

Mieszkańcy wsi Myrcha

3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA - petycję rozpatruje Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji KOWR

4. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI – 09 lipca 2018 r. Termin na rozpatrzenie pecycji został przedłużony do dnia 09 października 2018 r.

5. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)

………………...……………………………………………………..………………………………

………………...………………………………………………………..……………………………

6. WEZWANIE KOWR DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI

………...………………………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………………………

7. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

W piśmie z dnia 18 września 2018 r., znak: CEN.BKBI.WSWP.053.2.2018.GWA.11, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił odpowiedzi na petycję dotyczącą nieodpłatnego przekazania gminie Wiśniew działki nr 489 znajdującej się we wsi Myrcha, powiat siedlecki.

8. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA KOWR)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Bątruk - Dyrektor Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji
Autor ostatniej zmiany:
Grzegorz Walczak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-09-18 09:20:21
Data i godzina publikacji:
2018-04-24 13:22:38