p.o. Dyrektor Generalny – Małgorzata Gośniowska-Kola - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

p.o. Dyrektor Generalny – Małgorzata Gośniowska-Kola

Na stanowisko p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została powołana w dniu 29 października 2020 r. przez Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.

Przedsiębiorca, samorządowiec, społecznik. W KOWR pracuje od kwietnia 2019 r.
Przez ponad 25 lat prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i transportu drogowego.

Od 2015 r. radna sejmiku województwa lubuskiego. W strukturach sejmiku zajmuje się m.in. problematyką rolnictwa (wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska), promocją produktów regionalnych, a także rozwojem gospodarczym i polityką budżetową województwa lubuskiego.

Pełniła funkcję doradcy ds. współpracy z organizacjami pożytku publicznego, a także Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Lubuskim. Od ponad 10 lat – jako prezes stowarzyszenia kresowego – aktywnie działa na rzecz tego środowiska, podejmując liczne inicjatywy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi oraz społecznymi.

W KOWR nadzoruje Pion Finansowo - Administracyjny tj.:

  • Biuro Dyrektora Generalnego,
  • Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim,
  • Biuro Audytu i Kontroli,
  • Biuro Finansowo-Księgowe,
  • Biuro Prawne i Zamówień Publicznych,
  • Stanowiska Samodzielne – Doradcy DG KOWR.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-02-01 13:07:00
Data i godzina publikacji:
2021-02-01 00:00:00