KOWR OT Lublin – WYKONANIE PRAWA PIERWOKUPU. Oświadczenie woli dotyczy nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318 o pow. 0,7676 ha, położonej: powiat: włodawski, gmina: Wyryki, obręb geodezyjny: Kaplonosy - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Lublin – WYKONANIE PRAWA PIERWOKUPU. Oświadczenie woli dotyczy nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318 o pow. 0,7676 ha, położonej: powiat: włodawski, gmina: Wyryki, obręb geodezyjny: Kaplonosy


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Anna Dobrowolska
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Chojnacki
Data wprowadzenia infromacji:
2022-10-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-10-31 12:52:35
Data i godzina publikacji:
2022-10-31 12:48:07