KOWR OT Rzeszów - akt notarialny - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wydrne, gmina Czarna, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, działka 46/13 o powierzchni 0,9252 ha - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Rzeszów - akt notarialny - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wydrne, gmina Czarna, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, działka 46/13 o powierzchni 0,9252 ha

W załączeniu:
1. Treść oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu (akt notarialny),
2. Zawiadomienie o wykonaniu prawa pierwokupu.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Magdalena Włoch
Autor ostatniej zmiany:
Janusz Leja
Data wprowadzenia infromacji:
2022-10-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-10-28 14:14:15
Data i godzina publikacji:
2022-10-28 14:10:44