KOWR OT Rzeszów Akt Notarialny Rep A 3030/2021 - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Czarna Dolna, gm. Czarna - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Rzeszów Akt Notarialny Rep A 3030/2021 - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Czarna Dolna, gm. Czarna


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Janusz Kokoszka
Autor ostatniej zmiany:
Janusz Leja
Data wprowadzenia infromacji:
2021-05-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-05-27 14:11:37
Data i godzina publikacji:
2021-05-27 14:09:05