KOWR OT Rzeszów Akt Notarialny Rep A 3759/2021 - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Czarna Górna, gm. Czarna, pow. bieszczadzki - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Rzeszów Akt Notarialny Rep A 3759/2021 - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Czarna Górna, gm. Czarna, pow. bieszczadzki


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Janusz Kokoszka
Autor ostatniej zmiany:
Janusz Leja
Data wprowadzenia infromacji:
2021-06-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-06-24 12:53:22
Data i godzina publikacji:
2021-06-24 12:49:27