KOWR OT w Olsztynie oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnych położonych w gm. Markusy obr. Markusy, Węgle Żukowo i Żurawiec akt notarialny nr 66_2022 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa