KOWR OT WARSZAWA- Oświadczenie woli Rep. A nr 7177/2021 o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 11, 1704 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym: 0023 Parzeń I, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, województwo mazowieckie, stanowiącej działki nr 77, 80/14, 88/91, 89, 90 i 90/1. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT WARSZAWA- Oświadczenie woli Rep. A nr 7177/2021 o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 11, 1704 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym: 0023 Parzeń I, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, województwo mazowieckie, stanowiącej działki nr 77, 80/14, 88/91, 89, 90 i 90/1.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Monika Chlewińska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2021-09-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-09-20 13:06:37
Data i godzina publikacji:
2021-09-20 13:05:51