KOWR OT WARSZAWA- Oświadczenie woli Rep. A nr 7607/2021 o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej o powierzchni 2,93 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym: 0015 Nowe Przybojewo, gm. Czerwińsk n/Wisłą, powiat płoński, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę nr 186/4. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT WARSZAWA- Oświadczenie woli Rep. A nr 7607/2021 o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej o powierzchni 2,93 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym: 0015 Nowe Przybojewo, gm. Czerwińsk n/Wisłą, powiat płoński, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę nr 186/4.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Rafał Garliński
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2021-10-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2021-10-08 14:24:37
Data i godzina publikacji:
2021-10-07 15:50:06