Petycja – CEN.BAK.WSWP.053.3.2021.DJA - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Petycja – CEN.BAK.WSWP.053.3.2021.DJA

Petycja w sprawie przekazania działki nr 3/114 przy ul. Kartograficznej pod szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem

 1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI – 30 sierpnia 2021 r.
 2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA
  Sebastian Gut - Inicjatywa Park Przy Szkole
   
 3. SKAN PETYCJI – skan w załączeniu
 4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA – petycję rozpatruje Biuro Audytu i Kontroli w Centrali KOWR
 5. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI – 30 listopada 2021 r. Termin na rozpatrzenie petycji został przedłużony do dnia 28 lutego 2022 r.
 6. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA) – nie dotyczy
 7. WEZWANIE KOWR DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI – nie dotyczy
 8. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

  Pismem z dnia 28 lutego 2022 r., znak: CEN.BAK.WSWP.053.1.2022.DJ.21 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił odpowiedzi na petycję z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przekazania działki nr 3/114 przy ul. Kartograficznej pod szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem.
   
 9. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ  – nie dotyczy

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Justyna Bątruk
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2021-10-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-28 11:40:52
Data i godzina publikacji:
2022-02-28 00:00:00