Petycja CEN.BKBI.WSWP.053.1.2018.GWA - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Petycja CEN.BKBI.WSWP.053.1.2018.GWA

dotycząca przekazania Miastu Stołecznemu Warszawa/Dzielnicy Białołęka działki nr 3/88 znajdującej się w Warszawie przy ul. Kartograficznej

P E T Y C J A – CEN.BKBI.WSWP.053.1.2018.GWA

1. DATA ZŁOŻENIA PETYCJI - 20 marca 2018 r.

2. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ/NAZWA PODMIOTU W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA

Sebastian Gut

Maciej Szaro

bzolw@o2.pl

www.ParkPrzySzkole.pl

3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA - petycję rozpatruje Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji KOWR

4. PRZEWIDYWANY TERMIN ORAZ SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI - 20 czerwca 2018 r.

5. INFORMACJA O ZARZĄDZENIU ŁĄCZNEGO ROZPATRYWANIA PETYCJI Z POWODU ZŁOŻENIA DALSZYCH PETYCJI DOTYCZĄCYCH TEJ SAMEJ SPRAWY (PETYCJA WIELOKROTNA)
………………...……………………………………………………..………………………………
………………...………………………………………………………..……………………………
6. WEZWANIE KOWR DO PODMIOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI PETYCJI
………...………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………
7. INFORMACJA O SPOSOBIE I DACIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
W piśmie z dnia 28.06.2018 r., znak: CEN.BKBI.WSWP.053.1.2018.GWA, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  udzielił odpowiedzi na petycję dotyczącą nieodpłatnego przekazania Miastu Stołecznemu Warszawa/Dzielnicy Białołęka znajdującej się w dzierżawie działki nr 3/88 z obrębu 4-16-38 o pow. 4,6242 ha, znajdującej się w Warszawie przy ul. Kartograficznej
8. OGŁOSZENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ (SKAN PISMA KOWR)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Mirosław Nowakowski - Dyrektor Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji
Autor ostatniej zmiany:
Grzegorz Walczak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2022-02-17 14:08:16
Data i godzina publikacji:
2018-03-29 12:46:28